Desperado Outpost (1959) Full Movie

Desperado Outpost
6/10 by 2 users

Watch Desperado Outpost (1959) : Full Movie Online Free When Sergeant Okubo's brother is murdered at a Japanese outpost in Northern China during the Second World War, Okubo poses as a war correspondent and seeks out his brother's killer.

Title Desperado Outpost
Release Date Oct 06, 1959
Genres , , ,
Production Company Toho Company, Ltd.
Production Countries Japan
Casts Makoto Satō, Izumi Yukimura, Yōsuke Natsuki, Misa Uehara, Tatsuyoshi Ehara, Michirô Minami, Tadao Nakamaru, Ichirô Nakatani, Mickey Curtis, Chieko Nakakita, Michiyo Yokoyama
Sergeant Okubo, alias Araki
Sergeant Okubo, alias Araki
Makoto Satō
Prostitute
Prostitute
Izumi Yukimura
Yōsuke Natsuki
Bandit Chieftain's Sister
Bandit Chieftain's Sister
Misa Uehara
Tatsuyoshi Ehara
Sakai Sôchô
Sakai Sôchô
Michirô Minami
Aide-de-Camp
Aide-de-Camp
Tadao Nakamaru
Squad Leader
Squad Leader
Ichirô Nakatani
Mickey Curtis
Chieko Nakakita
Michiyo Yokoyama
Toki Shiozawa
Akira Sera
Ikio Sawamura
Akira Tani
Ren Yamamoto
Sachio Sakai
Yutaka Nakayama
Nadao Kirino
Kenji Kasahara
Yoshiyuki Uemura
Akira Yamada
Kôji Iwamoto
Yasuhisa Tsutsumi
Kôji Uno
Akira Wakamatsu
Toshio Miura
Hiroshi Takagi
Yasuzô Ogawa
Koji Daimon
Ricky Nakayama
Jerry Fujio
Shigeo Tezuka
Yukihiko Gondô
Haruo Suzuki
Bandit Chieftain
Bandit Chieftain
Koji Tsuruta
Battalion Commander
Battalion Commander
Toshirō Mifune
<Images posters
<Images posters
<Images posters